Over & Out

Tydlighet i kommunikation är något som alla team strävar efter för att nå bra resultat. Over & Out visar varför detta är så viktigt- och varför alla i teamet behövs lika mycket för att uppdragen ska bli korrekt genomförda. Gruppen delas in i lag som internt bestämmer vilka som ska genomföra uppdragen och vilka som stannar i ”Base camp” och hjälper sina lagmedlemmar att hitta och utföra uppdragen. Till hands har lagen Walkie-Talkies och GPS-styrda surfplattor för att kommunicera och orientera rätt!

Tidsåtgång: 1,5 h
Pris: 450 kr/person, ex. moms+ startavgift*

*För alla aktiviteter tillkommer en startavgift som baseras på gruppens storlek:
8-19 pers. 2500 kr, 20-49 pers. 3500 kr, 50+ pers. 4500 kr, ex. moms

PDF

Kontakta oss för bokning eller offert

3 + 14 =