Outdoor Workout

Gruppträning med 100% fokus på miljön omkring oss. Här använder vi oss av det som finns i naturen, varandra och våra egna kroppar. Fokus ligger på att ha roligt, att känna hur både gemenskap och natur kan bidra till energi och att vi ska bli rejält svettiga! En upplevelse som fyller kroppens behov av frisk luft och fysisk aktivitet innan, under eller efter en lång dag på jobbet!

Tidsåtgång: 1,5 h
Pris: 395 kr/ person, ex. moms+ startavgift*

*För alla aktiviteter tillkommer en startavgift som baseras på gruppens storlek:
8-19 pers. 2500 kr, 20-49 pers. 3500 kr, 50+ pers. 4500 kr, ex. moms

Kontakta oss för bokning eller offert

3 + 7 =