Fotojakten

En aktivitet där deltagarnas kreativa och lekfulla sida kommer fram! Fotojakten består av ett antal lekfulla uppdrag som lämnar utrymme till olika tolkningar. 

Varje lag får en kamera och en lista med roliga uppdrag som ska fotograferas. Uppdragen har olika svårighetsgrader. Att klara alla hinner man sällan, det gäller att prioritera och sedan skapa den bästa möjliga bilden till respektive uppdrag. Aktivitetsledaren poängsätter varje bild, vilket innebär att det lönar sig att vara kreativ med sina bilder. Fotojakten för med sig många skratt och roliga minnen att gå tillbaka till! 

Tidsåtgång: Ca 1,5 timme.

Antal: 8- 5000 personer. 

Plats: Aktiviteten genomförs både inomhus och utomhus. 

Translate »