Bygga & konstruera

Mycket skratt utlovas på Lådbilsbygge.  Att designa och konstruera något tillsammans är, dessutom, teambuilding på hög nivå!  

Lådbilsbygge är en fantastisk aktivitet där alla kan bidra till sitt lag och där samarbete kommer ställas på sin spets. Aktiviteten är uppdelad i två moment där det första är att konstruera en lådbil anpassad för race och del två blir, givetvis, att tävla med den! Lagen måste ha en klar plan för hur man ska lösa uppgiften på den begränsade tiden samt hitta en lösning för hur man ska konstruera lådbilen så att den håller ett helt race. Tävlingen avslutas med ett rafflande race lagen emellan, först över mållinjen vinner!

 

Mycket skratt utlovas på Kälkbygge.  Att designa och bygga något tillsammans är, dessutom, teambuilding på hög nivå! 

En fantastisk vinteraktivitet där alla kan bidra till sitt lag och där samarbete kommer ställas på sin spets. Aktiviteten är uppdelad i två moment där det första är att designa och bygga en kälke anpassad för race och del två är att tävla med den! Lagen måste ha en klar plan för hur man ska lösa uppgiften på den begränsade tiden och hitta en lösning för hur man ska konstruera kälken så att den håller ett helt race. Det hela avslutas med ett rafflande race lagen emellan, först över mållinjen vinner!

 

Mycket skratt utlovas på denna fantastiska sommaraktivitet.  Att designa och konstruera något tillsammans är, dessutom, teambuilding på hög nivå!

Aktiviteten är uppdelad i två moment och börjar med den del där kreativiteten och skaparglädjen ska fram. Med det material man har att tillgå ska lagen under en begränsad tid designa och sen konstruera en flotte som ska klara dagens race, hela vägen över mållinjen. Den andra och avslutande delen är givetvis att tävla med flotten, en bana som både löper över vatten och land för att hela laget ska kunna vara med och bidra även under själva racet. Först över mållinjen vinner!