Familjeturen

Denna tur går att boka online fram till 12 h innan turens start, därefter ber vi er kontakta oss på 0280-200 80 alt. bokning@moreactivities.se

HUR BOKAR JAG

För att köra snöskoter måste du ha A eller AM körkort.
Varje skoter har 2 platser och du bokar en eller flera skotrar med förare, utöver det lägger du till passagerare.
Barn 1-7 år åker med i skoterpulka som kopplas till den skoter ni bokar. Barn 8-15 år och vuxna åker som passagerare på de skotrar du bokar,
anpassa därför antalet skotrar till hur många platser ni behöver enligt dessa förutsättningar.
Det finns hjälm och overaller från strl S vuxen att låna, barn kan använda egen skidhjälm.