Over and Out

I detta, fartfyllda spelupplägg står effektiv kommunikation och teamarbete i centrum. På Over and Out kan alla bidra på olika sätt!

Tydlighet i kommunikation är något som alla team strävar efter för att nå bra resultat. Over and Out visar tydligt varför detta är så viktigt – och varför alla teamets medlemmar behövs lika mycket för att uppdragen ska bli korrekt genomförda. Gruppen delas in i lag som internt bestämmer vilka som ska vara ute och genomföra uppdrag och vilka som stannar i sk. ”Base camp” och hjälper sina lagmedlemmar att hitta uppdragen och genomföra dessa på rätt sätt. Kommunikationen sker via Walkie Talkies men utöver dessa får lagen även använda sig av GPS-styrda surfplattor till navigeringen.