Nyhet! Over and out

Nyhet! Over and out

Over and Out

Ett spännande spel där alla kan vara med och bidra på olika sätt. Over and Out testar teamets kommunikationsförmåga och kräver en hel del strategiskt tänk. Tydlighet i kommunikation är något som alla team strävar efter för att nå bra resultat. Over and Out visar tydligt varför detta är så viktigt – och varför alla teamets medlemmar behövs lika mycket för att uppdragen ska bli korrekt genomförda. I detta spel delas gruppen i lag som internt bestämmer vilka som ska vara ute och genomföra uppdrag, vilka som stannar i sk. ”Base camp” och hjälper sina lagmedlemmar att hitta uppdragen och genomföra dessa på rätt sätt. Kommunikationen sker via Walkie Talkies men utöver dessa får lagen även använda sig av GPS-styrda surfplattor till navigeringen.  Over and Out passar bra till alla miljöer.

Kontakta oss på 08 655 00 85  bokning@moreactivities.se

Körslaget

Körslaget

Körslaget

Många tror att den här aktiviteten är för de erfarna sångfåglarna men så är inte fallet. I körslaget kan alla bidra och man löser uppgiften tillsammans med all den variation av kunskap som finns i gruppen.  Varje kör får en helt egen körledare och coach som kommer leda laget genom den här uppgiften. Med ett förutbestämt tema och låt ska man nu öva in sitt nummer. Att sjunga i kör och framförallt tävlainnebär att många pusselbitar ska falla på plats för att ge ett intryck för livet till åskådarna. Er coach hjälper hela kören på vägen att träna in låten, kanske ett solonummer, rörelserna och glädjen!

Efter att träningen är över för dagens körer är det då dags för framträdandet. Det är nu det gäller och gruppen ska prestera, låt energin flöda så kommer helt säkert just din kör ta hem segern och primeras med medaljer runt halsen.

Kontakta oss på 08 655 00 85  bokning@moreactivities.se

Translate »