Sthlm 08- 655 00 85 / Sälen 0280- 200 80 bokning@moreactivities.se

Over and Out

Ett spännande spel där alla kan vara med och bidra på olika sätt. Over and Out testar teamets kommunikationsförmåga och kräver en hel del strategiskt tänk. Tydlighet i kommunikation är något som alla team strävar efter för att nå bra resultat. Over and Out visar tydligt varför detta är så viktigt – och varför alla teamets medlemmar behövs lika mycket för att uppdragen ska bli korrekt genomförda. I detta spel delas gruppen i lag som internt bestämmer vilka som ska vara ute och genomföra uppdrag, vilka som stannar i sk. ”Base camp” och hjälper sina lagmedlemmar att hitta uppdragen och genomföra dessa på rätt sätt. Kommunikationen sker via Walkie Talkies men utöver dessa får lagen även använda sig av GPS-styrda surfplattor till navigeringen.  Over and Out passar bra till alla miljöer.

Kontakta oss på 08 655 00 85  bokning@moreactivities.se

Translate »